logo

IT Masala

Övrig verksamhet

Trycksaker och publikationer

Formgivning av trycksaker, t ex broschyrer och böcker.

Konsultverksamhet, SAP

12 års erfarenhet av olika SAP-projekt i multinationella företag; projektledning, utbildning,

Glob