logo

IT Masala

Om företaget IT Masala

IT Masala HB består av oss, Elisabet och Peter. Vi har olika bakgrund när det gäller utbildning och tidigare arbeten vilket gör att vi kompletterar varandra och tillsammans täcker många områden inom datateknik och administration.

Elisabet

Elisabet

Huvudområden: Webbdesign, trycksaker & layout och fotografi

Bakgrund: ekonomistudier i Lund, revisor och därefter redovisningschef. Mitt intresse för datorer gjorde att jag lämnade arbetet på ek avd för att arbeta heltid i olika SAP-projekt. Numera jobbar jag helst med med webbdesign och gärna för mindre företag där man får mer personlig kontakt.

Peter

Peter

Huvudområden: programutveckling, fotografi och expert på Linux

Född i Nederländerna men har bott i Sverige i många år. Min första dator var en Tandy TRS-80 och på den lärde jag mig programmera i Basic. Jag har studerat datorlingvistik vid universitetet i Tilburg och doktorerade 2017 inom ämnet "machine learning" och "natural language processing" med min avhandling "Memory-Based Text Correction".