logo

IT Masala

Systemutveckling

Webbapplikationer

Vi utvecklar allt från mindre funktioner (script) som tillbehör till webbsidor till avancerade webbapplikationer.

Applikationer utvecklas med hjälp av bl a PHP, Python, Adobe Flash Builder, Javascript, Web 2.0 och MySQL

Systemutveckling

Vi utvecklar och säljer egna och kundanpassade program i Linuxmiljö. Linux

Lång erfarenhet av programmering i bl a C++, Java, Lisp, scripting (Python, Perl, Javascript). Specialistkunskap inom 'information retrieval', 'text extraction', 'machine learning'.