För våra kunder

Uppladdning av bilder

Här kan du ladda upp bilder och andra dokument att användas på din hemsida. Detta är ett sätt att skicka bilder till oss utan att behöva maila dem.

OBS! Namnge filerna med ditt/gårdens/domänens namn plus bildnummer eller maila oss när du laddar upp bilder så vi vet vems bilderna är!